Công tác cắm hoa sen phục vụ cho đại hội đảng bộ huyện Diễn Châu

Trân trọng cảm ơn Huyện Ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc huyện Diễn Châu đã phối hợp và hỗ trợ tập thể HTX Sen Quê Bác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.