HTX với Bác Hồ

 

Lịch sử phát triển Hợp tác xã trên thế giới có từ lâu đời, HTX đầu tiên ra đời trên thế giới vào năm 1844, tại nước Anh do 28 người thợ dệt thành lập.

Sơ đồ thiết kế công trình HTX với Bác Hồ tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ AnSơ đồ thiết kế công trình HTX với Bác Hồ tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Đối với nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng HTX vào Việt Nam, ngay từ khi còn bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã quan tâm tới tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Trong cuốn “Đường kách mệnh”, viết năm 1927, Người đã nhấn mạnh: Tục ngữ Việt Nam có câu “Nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó” và “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, lý luận HTX đều nằm trong điều ấy…Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945, trong bộn bề công việc của đất nước, xong Bác vẫn dành tình cảm cho HTX, ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, hàng loạt cơ sở kinh tế hợp tác, lúc đó chủ yếu là tổ đổi công, tổ vần công được hình thành và phát triển, mở ra một thời kỳ mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đến ngày 08/3/1948, HTX Thủy tinh dân chủ, HTX đầu tiên của cả nước đã ra đời tại Thái Nguyên và sau đó là một số HTX nông nghiệp được thành lập ở xã Hùng Sơn (Đại Từ).
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế hợp tác xã, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, trong hơn 7 thập kỷ qua, phong trào hợp tác xã ở nước ta đã được hình thành và phát triển qua các thời kỳ với những bước thăng trầm của lịch sử, các hợp tác xã đã vượt qua khó khăn, thử thách, có những đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đến nay, cả nước có trên 22.456 hợp tác xã, thu hút gần 7 triệu thành viên, 74 liên hiệp HTX và 103.455 tổ hợp tác, là khu vực kinh tế – xã hội rộng lớn, có tác động quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương và đất nước. Đối với Thái Nguyên, hiện nay toàn tỉnh có 476 hợp tác xã, với trên 41.500 thành viên và người lao động; 7.260 Tổ hợp tác với trên 160.200 thành viên và người lao động. Nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả đã góp phần tích cực vào tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; tuyên truyền, giáo dục ý thức cộng đồng, đề cao các giá trị văn hóa, đạo đức, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng ở cơ sở và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đối với tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đã có Nghị quyết số 839/NQ – LMHTXVN ngày 03/8/2018 về việc xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” có quy mô khoảng 4ha gồm hồ trồng sen và các công trình kiến trúc mang đậm nét dân gian tái hiện tuổi thơ sinh ra và lớn lên của Bác Hồ.
Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” có ý nghĩa chính trị, văn hóa, nhân văn sâu sắc, là “địa chỉ đỏ” để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, hình ảnh giản dị nhưng thanh cao của Bác Hồ, góp phần xây dựng hình ảnh, nâng cao vị thế, vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong xã hội. Đồng thời, cũng là hành động thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Với ý nghĩa đó, công trình đã được tập thể cán bộ, đảng viên Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX 63 tỉnh, thành phố, các HTX, Liên hiệp HTX, thành viên HTX; cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn ngành; các tập thể, cá nhân và các nhà hảo tâm trong cả nước quan tâm ủng kinh phí xây dựng. Công trình dự kiến khánh thành vào ngày 19/5/2020 thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)./.
Tác giả bài viết: Ngô Xuân Tình, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.